Land Registration Authority (Filippinerna)Filippinerna»Land Registration Authority, förkortat LORA är en byrå den Filippinska regeringen knutna till justitiedepartementet som ansvarar för att utfärda förordningar av registrering och certifikat av titel och registrera dokument, patent och annan mark transaktion till förmån för markägare, agrara reformen-mottagare och registrera allmänheten tillhandahålla en säker, stabil och pålitlig rekord av ägandet av mark och registreras intressen däri, för att främja social och ekonomisk välfärd och bidra till den nationella utvecklingen. Sir Robert Torrens har sitt ursprung system för fastighetsregistrering som idag är känt över hela världen som Torrens system för fastighetsregistrering. Som kommissionsledamoten av tullen i Södra Australien, Torrens var inspirerad av den jämförande anläggning med vilket fartyg eller odelade aktier i detta förhandlades och överföras i enlighet med Merchant Shipping Akter. Blir ett register av gärningar, han rådde ett system för registrering av titel som bättre det gamla systemet för registrering av handlingar. Han antog ett förfarande enligt Merchant Shipping Akter med lämpliga ändringar. När han blev ledamot av Första Koloniala Ministeriet för Provinsen i Södra Australien, införde han i parlamentet ett lagförslag för antagandet av sitt system för fastighetsregistrering. Åtgärden var passerade och kom att bli känd som»Torrens System». Den November, den Filippinska Kommissionen antagit Lagen känd som Land Registration Act. Detta ges för inrättandet av Domstolen om lagfart (CLR), kontor Register över Handlingar och institutionen i detta land av Torrens system för registrering som innebär att fastigheter ägande kan vara juridiskt bekräftade och registreras i arkiven hos republiken italiens regering. Systemet, men faktiskt trädde i kraft den februari, då LORA kan sägas ha tagit rötter. Fem domare som utses av generalguvernören med råd och samtycke av den Filippinska Kommissionen, av vilka en utsetts till Domare i Domstolen och den andra som Biträdande Domare, som alla skulle kunna avlägsnas genom General-Guvernör med råd och samtycke från den Filippinska Kommissionen. Den februari, Fastighetsbeteckning Law Act, Act antogs för obligatorisk registrering av mark titlar med privat ägande.

Domstolen om lagfart utövas jurisdiktion över alla som ansöker om registrering av äganderätt till marken eller byggnad i Filippinerna, med befogenhet att pröva och avgöra alla frågor som uppkommer vid sådana tillämpningar. Den juli med stöd av Lag Nr, jurisdiktion över mark-registrering ärenden hos Domstol om lagfart överfördes till den Domstol som i Första Instans. Ett nytt kontor, känd som den Allmänna Mark registreringsverket (GLRO), har belastats med funktioner, bland annat för att titta in till ett effektivt genomförande av mark-registrering lag. Kontoren för Register över Gärningar var, enligt Avsnitt (a) i den Reviderade Administrativa Koden som står under administrativ tillsyn av GLRO.

Men, Republic Act No

avskaffat GLRO och skapas i dess ställe, Mark-Registrering Kommissionen (LRC), den juni. Kommissionsledamoten om lagfart tog över de befogenheter och uppgifter GLRO, inklusive dem som av döma av den Fjärde grenen av den Domstol som i Första Instans av Manila. Mark-Registrering Kommissionen drivs under tillsyn av justitiedepartementet och som utövas direkt övervakning och kontroll av alla Register i Handling såväl som Tjänstemän Domstol i Första Instans i landet registrering fall. Ett register över handlingar upprättades i varje stad och i varje provins och filial-registret där rättsligt möjligt, laddade med funktioner för registrering av gärningar enligt Torrens Systemet. Register över Handlingar av olika provinser och chartrade städer som tillsattes av President, var under administrativ tillsyn och kontroll av Mark-Registrering Kommissionen. Den februari, President Ferdinand Marcos utfärdade kungörelse Nr omorganisera LRC i den Nationella Mark Titlar och Gärningar Administration (NLTDRA). Rörelseresultatet under administrativ tillsyn av justitieministeriet, NLTDRA var att genomföra de lagar som styr Torrens System för fastighetsregistrering i Filippinerna. I Vd: s Promemoria Cirkulär den September, den senaste av dessa förändringar var drabbade. Den Nationella Mark Titlar och Gärningar Registrering och Administration (NLTDRA) blev Land Registrerings Myndigheten (LRA) som fick i uppdrag att fortsätta att utöva NLTDRA befogenheter och uppgifter i enlighet med gällande lagar