KassationsdomstolenEn kassationsdomstol är en hög-instans som finns i vissa rättssystem

I detta är de besvärsmyndigheten domstolar av högsta instans

På detta sätt skiljer de sig från system som har en högsta domstol som kan pröva både fakta i ett ärende och relevant lagstiftning.

Termen härstammar från det latinska cassareep,»att vända störta’

Eu-Domstolen besvarar frågor som rör Europeiska Unionens lagstiftning efter en remiss från en domstol i en Medlemsstat. I utövandet av denna funktion, det är inte en kassationsdomstol: it-frågor bindande råd till de nationella domstolarna om hur EU-rätten borde tolkas, det gör det inte upphäva beslut av dessa domstolar. Men Domstolen kan fungera som en domstol, av högsta domstolen när den prövar överklaganden av domar från Allmän Domstol av den Europeiska Unionen