Immateriella Lagar i de Arabiska Länderna

Detta är första gången någonsin samlingar om skydd och säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, visar att den Arabiska länder i Mellanöstern och nordafrika uppfyller internationella normer i det rättsliga skyddet för upphovsrätt, patent, varumärken och integrerade kretsar Detta är första gången någonsin samlingar om skydd och säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, visar att den Arabiska länder i Mellanöstern och nordafrika uppfyller internationella normer i det rättsliga skyddet för upphovsrätt, patent