Sektoriella Organisationer i Arabiska Länder gratisprovOlja och dess biprodukter i den Arabiska världen har spelat en central roll i att forma inte bara ekonomin i de olika nationalstaterna i regionen, men det har också påverkat upprättandet av sociala utvecklingsprogram och sociala aktiviteter bland medlemsstaterna. Den forskningsrapport som strävar efter att undersöka rollen av oljebolagen i den Arabiska regionen i att tillhandahålla modeller för samhället. Dessutom, olja företag över hela världen har varit avgörande för att bygga regeringen kapacitet. I detta avseende forskning uppsats undersöker den utsträckning som oljebolagen i Arabvärlden har varit delaktig i att bygga regeringen kapacitet. De branschorganisationer som arbetar med de naturresurser som finns i Arabvärlden ska också granskas, oavsett om de är privata eller statliga. Dessutom, papper ska sträva efter att avgöra hur Arabiska olja bolag som behandlar samhällets och den typ av program som de utvecklas i syfte att förbättra samhället. OAPEC (organisation av den Arabiska oljeexporterande länder) etablerade i Saudiarabien, Kuwait och Libyen. I ett försök att öka sitt medlemskap, OAPEC, vars huvudkontor ligger i Kuwait, nu har andra länder som Egypten, Qatar, Bahrain, Algeriet, förenade ARABEMIRATEN (Förenade Arabemiraten), Irak och Syrien. Oman och Tunisien är det bara två länder i regionen som inte är medlemmar i OAPEC. Det huvudsakliga målet med organisationen är att säkerställa samarbete mellan dess medlemmar i olika ekonomiska aktiviteter inom oljeindustrin. Dessutom organisationen syftar också till att hjälpa medlemmarna att inse närmare band i oljesektorn, och för att värna den individuella och kollektiva intressen medlemmar. Förutom att kroppen hoppas att också förena medlemmar mot eventuella utbrott av en konflikt i regionen, såsom konflikten i Mellanöstern. Kapacitetsuppbyggnad i regeringarna gör att hanteringen av sociala förändringar, ekonomiska och miljömässiga problem. När en regerings förmåga har utvecklats, detta leder till bättre styrning och som ett resultat, demokrati och hållbar utveckling kan uppnås. Kapacitetsuppbyggnad ger regeringen med de verktyg som behövs för att inse sitt ansvar. Några av ansvar av de enskilda regeringarna i de oljeproducerande länderna i den Arabiska världen har förmågan att samla in intäkter, budget, främja det civila engagemang, skapa och tillämpa lagar, bekämpa korruption, och vara ansvarsfullt och transparent. Uppnåendet av dessa mål kräver för bildandet av fast styrning och detta kräver ekonomiska resurser. Eftersom olja är den viktigaste ekonomiska verksamheten i den Arabiska världen, oljebolagen i regionen har varit instrumental i att hjälpa de olika regeringarna med deras kapacitetsuppbyggnad.

Ett stort antal av dem har etablerat olika sociala aktiviteter med de samhällen i områden av deras verksamhet som de främsta mottagarna. Dessa oljebolag är aktivt involverade i tillväxt och utveckling av de samhällen i olika ekonomiska, pedagogiska och sociala sektorer. Till exempel, i förenade ARABEMIRATEN, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) sponsrar olika evenemang som gynnar olika grupper i samhället. Några av de andra årliga evenemang som sponsras av ADNOC inkluderar friidrott och kulturella klubbar, camel race, arbetsmarknadsdepartementet, och utbildningsinstitutioner (ADNOC para.). Oljebolagen i den Arabiska världen att ägna en del av sin vinst till olika sociala utvecklingsprogram inom mat, hälsa och utbildning, bostäder, teknik och utbildning. En del av dessa pengar är också tillägnad de nationella utvecklingsfonden i de enskilda länderna. Detta organ som i sin tur fördelar pengarna till de nationella projekt som energi och transport, infrastruktur, bostäder, medicin och teknik. I Saudiarabien, till exempel den nationella oljebolag, Saudi Aramco ägs av regeringen. Som en av de mest värdefulla företag i världen, Saudi Aramco är också den främsta inkomstkällan för den Saudiska regeringen. I detta avseende har den Saudiska regeringen har avsatt en del av inkomsterna från olje-sektorn och mer specifikt, från Saudi Aramco, som finansieringskälla för dess långsiktiga projekt. Till exempel, ett femårigt program för att bygga nya skolor, sjukhus och vägar på landsbygden är beräknad att kosta dollar femtio miljarder kronor. Andra dollar fjorton miljarder kronor har avsatts för utbyggnaden av produktionskapaciteten i Saudi Aramco (Business Week para.). I Qatar, ExxonMobil och Royal Dutch är de två ledande internationella oljebolag med verksamhet i landet (Mason para.). Under åren har de två företagen har donerat pengar till Qatar regeringen i stöd av landets hälso-och sjukvården och utbildningssektorn.

Sådana donationer är ofta gjord enligt företagens sociala ansvar program

BP är ett av de ledande oljeproducenter i förenade ARABEMIRATEN. BP: s historia i UAE datum så långt tillbaka som år, när den Anglo-Persian Oil Company grundades. Under åren har BP har investerat i samhället, i vilket den fungerar i ett försök att göra en skillnad för människor. Till exempel, BP har varit aktivt involverade i skapandet av arbetstillfällen för lokalbefolkningen och för att stödja utvecklingsprojekt (BP).). Dessutom erbjuder företaget också ett försök att engagera den lokala leverantörer för vissa av sina råvaror. BP Unga Äventyrare Program i persiska Viken och är en viktig mottagare från BP. Programmet syftar till att utbilda ungdomar mellan fjorton och sexton år i den region där de är sponsrade för en helg fylld av äventyr och lärande i ett försök att utveckla sitt ledarskap och självkännedom, och också att skapa en miljömedvetenhet och säkerhet-medveten i dem. Abu Dhabi Petroleum Institutet har också gynnats enormt av finansiering av BP. Institutet gör att öva yrkesverksamma och studenter för att förbättra sin kunskap och förståelse av gas och olja teknik. Emirates Foundation, en organisation som syftar till att skapa en hållbar utveckling och lärande lösningar, inte bara i Förenade Arabemiraten ensam, men i Gulf-regionen som helhet, är också en annan mottagare av BP: s corporate social responsibility program. Sammanfattningsvis oljebolag i den Arabiska världar är inte bara sysslar med att håva in enorma vinster år efter år, de har gått ut i deras sätt att hjälpa samhällen där de är verksamma. Till exempel, förutom att erbjuda arbetstillfällen till lokalbefolkningen, oljebolagen också ge tillbaka till samhället genom olika företagens sociala ansvar program.

Det är främst inom områden som hälsa och utbildning

Oljebolagen i Arabvärlden har också bistått regeringar i deras kapacitetsbyggande aktiviteter, främst genom att ge donationer som i sin tur används för att skapa institutioner som gör att dessa regeringar att hantera den sociala omvandlingen, ekonomiska och miljömässiga problem som vi står inför sina medborgare