Registrering och Likvidation av Juridiska EnheterFörteckning över dokument som behövs för förberedelse av en begäran av statlig registrering av ett Limited Liability Company (LLC) eller aktiebolag: — handlingar som legaliserade i RF Ambassaden (Konsulatet) och visar den rättsliga status som juridisk person i enlighet med lagstiftningen i det land, där den juridiska personen är etablerad — fullmakt för ombud som har rätt att underteckna handlingar på uppdrag av de utländska organisation listan över dokument som behövs för förberedelse av ansökan om likvidation av juridisk person beror på accepterad likvidationsförfarandet och kommer att göras separat för varje enskilt fall