Om verkställighet av Domstolens domar och beslut i Singapore — IRK LagEn Dom är oftast gjorda i slutet av en Domstol. Den fastställer rättigheter och skyldigheter för parterna och löser tvister. När en Order är normalt ett resultat av en motion som väckts vid en Domstol. Det leder parter att vissa steg i förfarandet. Domstolens Dom och Ordning gör att den vinnande parten för att beviljas befrielse, om monetära och icke-monetära. Detta innebär att den andra parten kommer att få betala ett utdömt skadestånd, överlämna egendom eller avstå från att göra en handling. Om du är den vinnande parten (även känd som»Fordringsägaren») i ett tvistemål om Mindre värden Tribunal (SCT), Familjen Rättvisa Domstolar, Magistrate s Court, Allmänna Domstolar, högsta Domstolen eller hovrätten, kan du ta ut en tvångsåtgärder mot den andra parten (känd som»Gäldenär») som inte kan eller vägrar att följa Domstolens dom eller För att betala kostnaderna. Innan man tar upp verkställigheten, bör du kontakta Gäldenären eller skicka ut ett Brev av Efterfrågan (LOD) som kräver betalning eller återbetalning av pengar för att vara gjort före en viss deadline. Om LOD ignoreras och fordran är obetald, kan du ansöka om att Domstolen ett beslut om att Gäldenären ska delta i en utfrågning för en muntlig examination på hans eller hennes tillgångar och medel, och för att producera några böcker eller handlingar som är relevanta för undersökningen. Om Gäldenären underlåter att dyka upp för förhandlingen, finns det bestämmelser om Tvångsmedel Förfaranden för att begå honom eller henne till fängelse eller utsätta honom eller henne till en bra. Efter granskning av Gäldenären, kan du besluta om läget för verkställighet att återvinna pengar betalas till dig. Det finns ett antal alternativ tillgängliga för dig om du vill verkställa Domen i Singapore. Ta notera att det är bäst att söka råd från en erfaren jurist som kommer att kunna förklara för dig när det skulle vara bäst att använda en viss utsökning i din situation. Till exempel, att ta ut ett Förordnande om Utmätning och Försäljning talan mot en Dom som Gäldenär som har några tillgångar skulle innebära att du skulle ha slösat bort dyrbar tid och pengar som det skulle vara lite att inga medel finns tillgängliga för att auktionera ut. Att verkställa betalning av Gäldenären, kan du ansöka om ett föreläggande som innehåller ett Förordnande om Utmätning och Försäljning (WSS), Förordnande av Leverans (WOD) och Stämningen i Besittning (WOP). En WSS leder Sheriffer Stämningsmän att ange Dom Gäldenären och beslagta egendom och värdepapper eller för att tillfredsställa dom som har skulden. Ett Meddelande om Beslag och en inventering av beslagtagen egendom ges till Gäldenären. Gäldenären har då sju dagar för att lösa alla belopp som på grund av, inte som den beslagtagna egendomen kommer att säljas vid offentlig auktion. En WOD leder Sheriffer Fogdar att ta tillvara de särskilda lös egendom och leverera det till dig. Domstolen kan besluta att Gäldenären ges möjlighet att behålla egendomen genom att betala för dess taxeringsvärde. En WOP leder Sheriffer Fogdar för att ta besittning av fast egendom och göra så att vräka en Gäldenär som vägrar att utrymma lokalerna. Införsel Förfaranden är lämpligt i detta fall, om du känner till en tredje part (e. g.

Ett beslut om Införsel styr tredje part att betala i stället för Gäldenären. Du kan först ansöka om ett provisoriskt beslut om införsel som leder till visa orsaka ett förfarande där den tredje parten (införsel) bekräftar att det finns pengar på grund av att Gäldenären. Domstolen kommer då att gå att göra en slutlig införsel, Beställa införsel för att betala sådana pengar till dig. När du inte kan verkställa Domstolens dom och Ordning i Singapore eftersom Gäldenären inga tillgångar här, kan du vara i stånd att genomdriva det i ett främmande land, där Gäldenären har tillgångar, förutsatt att särskilda rättsliga kraven är uppfyllda. Slutligen, om Gäldenären är oförmögen att betala tillbaka dom skuld, kan du ansöka om konkurs ansökan eller ansöka om bolagets likvidation förfarande mot honom eller henne. På I. R. B-Lag för LIVSLÅNGT lärande, och vi har ett team av erfarna juridiska rådgivare som brinner för rättvisa och rättvisa. Våra jurister kommer att kunna hjälpa dig med att skicka ut ditt Brev av Efterfrågan, välja den mest lämpligt läge för verkställighet och driva in det belopp som ska betalas till dig