Jämförande Analys av det Civila Samhällets Deltagande i Offentliga Politiken i Utvalda Arabiska LänderUnder det senaste decenniet, organisationer i det civila samhället i Arabvärlden har uppnått betydande förbättringar i prestanda och kapacitet att begära förändringar med avseende på vissa frågor

I syfte att göra rekommendationer som syftar till att förbättra utförandet av dessa organisationer och att stärka deras roll i att påverka den politiska beslutsprocessen processen, ESCA har genomfört denna jämförande analys av det civila samhällets deltagande i den offentliga politiken i utvalda Arabiska länder

Den jämförande analysen baserades på fallstudier i fyra ESCA-länder, nämligen Jordanien, Libanon, Palestina och Jemen. De fallstudier som omfattas av den verksamhet som bedrivs av det civila samhällets organisationer och deras sätt att arbeta mönster i att organisera kampanjer och opinionsbildning efterfrågan protester, och för att uppnå konkreta resultat när det gäller att påverka den offentliga politiken, med syfte att analysera deras förmåga att delta i offentlig politik och i den beslutsfattande processen. Slutsatsen av analysen är att det civila samhällets organisationer behöver fokusera på att bygga upp den institutionella kapaciteten, förbättra sina verktyg för kunskap, förbättra sin kompetens i förhandlingar och hitta alternativ, och också behovet av att gå vidare från övervakning och analys för att demand-driven action och tryck för utveckling och förändring