Fraktur Länder: Hur Arabvärlden Kom Apart — Utrikes FrågorAnderson anser att början med den USA-ledda invasionen av Irak och trots den korta löfte som erbjuds av de folkliga revolterna i — Arabvärlden började en stadig nedstigning i krig om identitet, som definieras av religion, sekt, etnicitet, och stam. Anderson, en veteran journalist, använder porträtt av tre Arabiska män, två Arabiska kvinnor, och en Kurdisk man för att illustrera denna process i personliga termer.

Den återuppväckta»primordialism»att Anderson identifierar fångas upp av en Irakisk Kurd han möter som vill rasera hem i sin by så att deras tidigare boende kan aldrig försöka återta dem.

Känslor som att man har lett till att vissa observatörer att dra slutsatsen att bara statsformer, byggd på primordialism kan överleva i regionen

Anderson tar inte ställning till denna fråga. Ett problem med att Anderson övergripande argument är att genom att använda invasionen av Irak som en kickoff, det försummar den -åriga Sudanesiska inbördeskriget, det Libanesiska inbördeskriget, Iran-Irak-Kriget, och tre Arabisk-Israeliska krig, som alla var stöpta i samma typ av primordialism att Anderson beklagar sig i dagens Mellanöstern