En förteckning över de administrativa indelningar av landetTabellen nedan visar de typer och

om de är kända

nummer av administrativa indelningar som används av länder och deras stora beroende territorierna Administrativa indelningar som är helt Antarktis fordringar som är upphängd under antarktisfördraget är inte noterad Inte alla autonoma områden är en del av den formella hierarkin av den administrativa avdelningen system i ett land (till exempel.

se Lista av autonoma områden av landet

den autonoma regionen Zanzibar består av fem regioner i Tanzania. den första nivån på de administrativa avdelningar på landet). För mer information.