Det arabiska Samhället för Immateriella rättigheterDet Arabiska Samhället för Immateriella rättigheter (ASAP) är en icke-vinstdrivande organisation med säte i München etablerade den februari med syfte att stärka och utveckla skyddet av Immateriella rättigheter (IP) system i Arabiska länder. Idén om att inrätta en specialiserad Arabiska professionella organ organisera yrket för dem som arbetar inom IP-området på Arabiska nivå uppfanns av några ledande IP-utövare av yrket i Arabvärlden leddes av Talal Abu-Ghazali, Grundare av och Ordförande för Talal Abu-Ghazali Organisation (Tabor), som gjort intensiva kontakter och haft ett flertal möten sedan februari med WIPO: s generaldirektör, Dr Abad Boggish för att förverkliga idén av anläggningen. Samhället grundades den februari i München, Tyskland under namnet Den Arabiska Samhället för Skydd av den Industriella äganderätten.

Tabor är Ordförande Talal Abu-Ghazali ledde mötet under vilken den första Styrelsen valdes.

Denna Styrelse bestod av tio ledamöter som företräder Kuwait, Egypten, Syrien, Bahrain, Saudiarabien, Sudan och Irak

ASAP har en rådgivande status i Fn: s Ekonomiska och Sociala råd (ECOSOC) och observatör med World Intellectual Property Organisation (WIPO). Dessutom har ASAP medlemskap i Immateriella Valkrets (IPC) av icann (Internet Corporation for Assigned Names och Numbers (ICANN)